Yanğın nasosu(Dəniz suyu)

5

Dəniz suyu üçün tam yanğın nasos qurğuları dəniz suyu
üçün yanğın nasoslarının kompleks problemlərini həll
etmək üçün xüsusi hazırlanmışdır. Modulun ümumi dizaynı
belə nasos qurğularının hazırlandığı sərt dəniz şərtlərini
nəzərə alır. Pompalarda dəniz suyunun korroziya
təsirlərinə qarşı müqavimət təmin etmək üçün daxili epoksi
örtük var. Nasos nəzarət panelinin gövdəsi paslanmayan
poladdan hazırlanır.