Yanğın nasosu

6

NAFFCO ən yüksək beynəlxalq standartlara cavab
verən sertifikatlaşdırılmış yanğın nasosları təchiz edir.
Yanğın nasosları, sızanaqlı yanğın söndürmə
sisteminin və binanın yanğından mühafizə sisteminin
əhəmiyyətli bir hissəsidir. Şirkətimiz Dubay və Yaxın
Şərqdə sertifikatlaşdırılmış yanğınsöndürmə
nasoslarının ən böyük tədarükçüsüdür.