Xidmətlərimiz

Təftiş, Quraşdırma və Xidmət : FSCA tərəfindən təftiş yüksək təcrübəli mühəndis mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Həmçinin neft sahəsində xüsusən BP və podratçı şirkətlərdə xüsusilə Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarında və Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri kimi , o cümlədən 9 il davamlı fasiləsiz texniki yardım həyata keçirir. Şirkətimiz tərəfindən hər cür yanğınsöndürmə avadanlıqların yoxlanılması, quraşdırılması və texniki dəstəyi ilə 24/7/365 həyata keçirir. Xidmət beynəlxalq standartlara uyğun olaraq həm sahələrdə, həm də paytaxtın asanlıqla əlçatan yerində yerləşən tam təchiz olunmuş xidmət mərkəzlərində aparılır. FSCA MMC bütün tipli stasionar yanğın söndürmə sistemlərinin yoxlanılması, planlaşdırılması, quraşdırılması və istifadəsini təmin edir. Mühəndislərimiz təhsil almış və geniş spektr istehsalçılarından xidmət sertifikatını keçmişlər: Tənəffüs aparatı, istismar və xidmət, Şişirilmiş xilasetmə gödəkçələri, xilasedici sallar, istismar və xidmət, Portativ yanğın söndürücülər, istismar və xidmət (NAFFCO), Şlanqlar üçün su / köpük çarxları, istismar və xidmət, Hidrantlar və Şlanqlar, istismar və xidmət, Su / Köpük Monitorları, istismar və xidmət, Sabit yanğın söndürmə sistemləri (CO2 və Su) quraşdırılması, istismar və xidmət, Mətbəx / kambuz (Ansul R102)üçün stasionar yanğın söndürmə sistemləri, Portativ Qaz Detektorları (Crowcon) Hər növ silindrlərin yoxlanılması və sertifikatı, Yanğınsöndürmə üçün konsentratlı köpüklərin təhlili, Kadr və müştərilərin təlimi.

TXidmət Mərkəzi : Xidmət Mərkəzimiz yanğın söndürmə sənayesindəki müasir bazarın tələblərinə cavab verən geniş xidmətlər çeşidini təmin etmək üçün təchiz olunmuş və tam təchiz olunmuşdur. Mühəndislərimizin daimi inkişafı və təlimləri bizə hər zaman beynəlxalq standartlara cavab verən, həm də müştərinin arzu və istəklərinə cavab verən, dəyişən bazarlara və vaxtlarına uyğunlaşmağa imkan verir.

TXidmətə daxildir: Hər cür yanğınsöndürmə avadanlığının bərpası və təmiri, Hava təmizliyi testi, Tənəffüs aparatların təmizlənməsi,Nəfəs alma aparatı üçün silindrlərin doldurulması, BS EN 1968: 2002 və ya BSEN 1803: 2002 standartlarına uyğun silindrlərin yüksək təzyiq testi və bərpası, CO2 yanğınsöndürənləri, patronları, stasionar sistemlərin yenidən doldurulması, Yüksək konsentrasiya edilmiş yanğın köpüklərinin təhlili, Xilasedici gödəkçələrin servis xidməti, Xilasedici salların servis xidməti, xilasedici sallarının silinderinin bərpası və şarj edilməsi, Yanğın söndürücülərin test, xidmət və yenidən yüklənməsi.